Tiếng Chim Việt

Những thành công trong chuyến thăm Mỹ của ông Phạm Quang Nghị
Những thành công trong chuyến thăm Mỹ của ông Phạm Quang Nghị

Nhiều người đã đặt câu hỏi: Ông Phạm Quang Nghị thăm Mỹ để làm gì? Có thành công không? Người ta cũ...

Đọc thêm »

01:30
 
 
Top