Tiếng Chim Việt

Hội nghị trung ương 4 của Đảng Cộng sản Trung Quốc : Tập Cận Bình và phe Giang chơi bài ngửa
Hội nghị trung ương 4 của Đảng Cộng sản Trung Quốc : Tập Cận Bình và phe Giang chơi bài ngửa

"...Ngày 20 tháng 10, phiên họp toàn thể lần thứ 4 Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Tr...

Đọc thêm »

00:00

Tuyên bố số 2/Hội Nhà báo Độc lập VN v/v ông Nguyễn Văn Hải bị tống xuất
Tuyên bố số 2/Hội Nhà báo Độc lập VN v/v ông Nguyễn Văn Hải bị tống xuất

Ngày 21/10/2014, nhà cầm quyền Việt Nam đã phóng thích Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hải (Blogger ...

Đọc thêm »

23:00
 
 
Top