Tiếng Chim Việt
Tin Nóng :
Bài Mới

Written By BTV VANEWS on Thứ Hai, ngày 30 tháng 3 năm 2015 | 01:30


Dân tộc Trung Hoa luôn hãnh diện quốc gia họ có nền văn hoá lâu đời, đất rộng dân đông. Trong tiến trình dựng nước của Trung Hoa có hai cuộc cách mạng làm thay đổi toàn diện xã hội:

*Cuộc cách mạng thứ nhất do Tần Thủy Hoàng (Qin Shihuangdi) lãnh đạo vào năm 221 trước Công nguyên đã thống nhất đất nước, thành lập chế độ tập quyền về mặt chính trị thống nhất từ trung ương, xây dựng nền quân chủ chuyên chế.

* Cuộc cách mạng thứ hai, là cuộc Cách Mạng Tân Hợi năm 1911 lật đổ chế độ phong kiến dưới sự thống trị của các triều đại vua chúa, thành lập chế độ Cộng Hòa dân cử. Chế độ Cộng Hoà do Tôn Dật Tiên Văn (Sun Yatsen) khởi xướng và Tưởng Giới Thạch (Chiang Kai-shek) tiếp tục đã thất bại. Một lần nữa Trung Hoa rơi vào chế độ cộng sản độc tài, chuyên chính vô sản, do Mao Tse-tung lãnh đạo.

Những tiến trình lịch sử tóm lược

Tần Thủy Hoàng (秦始皇) sinh 259-210 trước CN là vị Hoàng đế đầu tiên (der Erster Kaiser) trong lịch sử Trung Hoa, ông đã có công tiêu diệt các nước chư hầu Thời Chiến Quốc, thống nhất Trung Hoa lập nên một đế quốc rộng lớn. Tuy nhiên, ông cũng được xem là bạo chúa vì chính sách cai trị hà khắc và tàn bạo của mình. Tần Thủy Hoàng trên danh nghĩa là con của Trang Trương Vương nước Tần, nhưng nhiều sử liệu cho rằng sự thực cha của Tần Thủy Hoàng là Lã Bất Vi, đem người ái thiếp của mình đã có thai dâng cho một thái tử, Thái tử yêu thích và kết hôn lúc thái tử lên ngôi, người ái thiếp đó trở thành hoàng hậu khi sinh con là hoàng tử, đó là hoàng đế Tần Thủy Hoàng. Lã Bất Vi từ một thương nhân và sau trở thành tướng quốc nước Tần.

* Tần Thủy Hoàng cai trị một cách độc tài, không chú trọng đến nhân đức, ân nghĩa, trong một thời gian dài không tha tội cho ai, không để ý đến giáo hóa hoặc tuyên truyền cho dân thấu hiểu. Tần Thủy Hoàng tính bướng bỉnh, gàn dở tự đắc, muốn gì được nấy, tự cho rằng từ xưa đến nay không ai bằng mình, từng ra lệnh đốt kinh thi, kinh thư, sách vở trong vòng 30 ngày! Chôn sống 460 người ở Hàm Dương vì không cùng quan điểm. Lã Bất Vi đã bị chính Tần Thuỷ Hoàng con ruột của mình xử tử.. Tần Thủy Hoàng là nhà độc tài muốn đi ngược lại tạo hóa, sai người đi tìm thuốc để được trường sinh bất tử. Lúc còn sống cho xây lăng mộ tốn kém, khu lăng mộ từ trên xuống dưới có ba tầng: trên cùng là ngoại cung, tiếp theo là nội cung và sau cùng là tẩm cung, nằm ở phía Bắc núi Ly Sơn (Lintong) thuộc địa phận tỉnh Thiểm Tây (Shaanxi), cách Tây An 50 km về phía Đông. Trên mộ bao bọc đắp đất cao 76 m, từ Nam đến Bắc dài 350 m, từ Tây sang Đông rộng 354 m. Trên mặt đất chung quanh lăng tẩm còn có hai lớp tường thành, diện tích thành bên ngoài là 2 km² có cửa. Giữa hai lớp thành có các giác lâu, cung tẩm, nhà ở... Bên dưới mặt đất là địa cung hình chữ nhật, dài 460 m từ Nam sang Bắc, rộng 392 m từ Tây sang Đông, bốn phía có tường bao bọc cao 27 m, dày 4 m, bốn phía đều có cửa. Tổng diện tích địa cung là 18.000 m². Hành động tàn ác hơn là những người thợ làm máy và cất giấu châu báu dưới mộ phần, sợ họ tiết lộ việc lớn nên sau khi cất giấu xong Tần Nhị Thế (con trai Tần Thủy Hòang) sai đóng đường hầm, chôn sống những người thợ và người cất giấu không sao thoát ra được. Sau đó trồng cây, trồng cỏ lên trên ngụy trang thành cái núi…

* Tôn Dật Tiên (孫逸仙), còn gọi là Tôn Văn hay Tôn Trung Sơn (孫中山), (1866-†1925) là nhà cách mạng lãnh đạo cuộc cách mạng Tân Hợi 1911, lật đổ triều đại Mãn-Thanh và khai sinh nước Trung Hoa Dân Quốc theo chủ nghĩa Tam dân: "Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc" Ngày 01.01.1912, ông tuyên thệ nhậm chức Tổng Thống đầu tiên tại Nam Kinh (Nan-ching). Nhưng phải từ chức vào tháng 3.1913 nhường chức này cho Viên Thế Khải: 袁世凱(1858-†1816) là đại thần cuối thời nhà Thanh với điều kiện Viên Thế Khải bắt vua nhà Thanh thoái vị để thành lập chế độ cộng hòa. Nhưng khi chiếm được quyền lực, Viên Thế Khải đã phản bội, đàn áp lực lượng cách mạng, lợi dụng cả triều đình nhà Thanh và cả những người Cộng hòa

Cách mạng Tân Hợi khởi đầu bởi lòng dân Trung Hoa phẫn nộ trước nạn tham nhũng của triều đình Mãn-Thanh, bởi sự bất lực của Nhà Thanh khi đối đầu với các cường quốc Tây Phương: Anh, Pháp, Hoà Lan, Đức, Nhật, Bỉ, Nga, đang xâu xé Trung Hoa và chia nước Trung Hoa ra nhiều vùng. Khi vua Hàm Phong (Xianfeng) bệnh sắp qua đời, biết trước rằng sau này bà Từ Hi (1835-†1908) sẽ là một tai họa cho nhà Thanh nên trước khi chết đã để lại di chúc bảo phải giết Từ Hi đi, nhưng viên thái giám Lý Liên Anh cho bà hay rồi hủy di chúc này, giúp đỡ bà đưa Đồng Trị (Tongzhi) lên ngôi. Lý Liên Anh từ đó thành sủng thần của Từ Hi, tham ô, làm loạn trong cung. Triều đình nhà Thanh do Từ Hi Thái Hậu (Kaiserin Witwe Civi) nhiều tham vọng, quyết đoán và độc tài chuyên quyền nhiếp chính khi con trai là Đồng Trị (1856-†1875) lên ngôi. Nhưng vua Đồng Trị có khuynh hướng cải cách, ảnh hưởng tư tưởng Lương Khải Siêu. Đi ngược lại chủ trương của Thái Hậu dù là con đẻ nhưng Thái hậu không dung tha, để rồi vua Đồng Trị phải chết trong nghi án? Từ Hi lập con của một hoàng thân lúc 4 tuổi lên ngôi niên hiệu Quang Tự (1869-†1908) Quang Tự thực sự cầm quyền (từ năm 1889); Thái hậu Từ Hi lui về nghỉ ở Di Hòa viên 和园/頤和園, dĩ nhiên vẫn theo dõi hành động của ông. Viên Thế Khải giúp Từ Hi thái hậu phá hoại phong trào Duy Tân của Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu liên kết với vua Quang Tự (Guangxu). Từ Hi tuyên bố rằng Quang Tự bệnh nên bà phải tham chính trở lại, và đem giam Quang Tự ở Doanh Đài, trong hồ Tây Uyển. Kẻ thù của Từ Hi Thái Hậu là Tôn Văn, Lương Khải Siêu /Liang Qi Shao (1873-†1929), Khang Hữu Vi/Kang Youwei (1858- †1927) nhưng họ đã trốn thoát được. Trước khi Thái Hậu sắp chết đã ra lệnh giết vua Quang Tự, ông bị chôn sống dưới bàn tay thái giám Lý Liên Anh. Tội ác của Từ Hi Thái Hậu cũng là điểm báo chiếc ngai vàng nhà Thanh đến hồi sụp đổ. Đưa Phổ Nghi (Pu Yi) mới 2 tuổi là con của Hàm Thân Vương lên ngôi năm 1908. Là vị hoàng đế cuối cùng (der letzte Kaiser) phải thoái vị năm 1912.

Ngày 10.10.1911 Đồng Minh Hội khởi nghĩa ở Vũ Xương (Wuchang). Cuộc khởi nghĩa thắng lợi nhanh chóng và lan rộng khắp nước, dù trước đó (ĐNH lãnh đạo 10 cuộc khởi nghĩa chống Mãn Thanh, từng bị thất bại 72 liệt sĩ bị giết ở Hoàng Hoa Cương (Huanghuagang). Trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng trước phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ, triều đình Mãn-Thanh có nguy cơ bị tiêu diệt, nhờ con cáo già Viên Thế Khải (Yuan Shikai) „ra tay giúp nước“. Viên Thế Khải chủ trương đàm phán với phe cách mạng và đặt điều kiện với cách mạng, nếu được tôn làm Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc thì ông sẽ ép vua Thanh thoái vị, bằng không thì sẽ giúp triều đình nhà Thanh trấn áp cách mạng đến cùng. Điều kiện của Viên Thế Khải đặt ra được chấp nhận. Cuộc cách mạng Tân Hợi chấm dứt vào ngày 12.02.1912 khi Long Dụ Hoàng Hậu thay mặt Vua Phổ Nghi ký Thanh Đế Thoái Vị Chiếu Thư

Tôn Dật Tiên được bầu làm Tổng thống lâm thời (1.1.1912) Trung Hoa Dân Quốc, cho đến ngày 10.03.1912. Viên Thế Khải được thay thế. Sau khi nắm quyền thâu tóm quyền lực, Viên Thế Khải loại bỏ các dân biểu Quốc Dân Đảng và giải tán Quốc hội, thiết lập nền thống trị độc tài của tập đoàn đại tư sản, quan liêu, quân phiệt, phong kiến, chuẩn bị dư luận lên ngôi hoàng đế.. Tháng 8.1912, trên cơ sở Đồng Minh Hội, Tôn Dật Tiên thành lập một tổ chức mới là Quốc Dân Đảng để tiếp tục đưa cách mạng tiến lên, khắp nơi phong trào cách mạng nổi lên mạnh mẽ ở các tỉnh miền Nam liên kết với nhau đánh bại quân của Viên Thế Khải, vì lo sợ nên Viên sinh bệnh chết ngày 06-6-1916. Tưởng giới Thạch trở thành lãnh tụ Trung Hoa QDĐ tìm cách loại bỏ phe cộng sản ra khỏi đảng, gây ra cuộc Nội Chiến quốc-cộng (Guomindang & Kommunisten) kéo dài tới Thế Chiến thứ 2, lúc đó ông phải chịu hợp tác với phe Cộng để chống Nhật. Cho đến năm 1949 Hồng quân chiến thắng, đánh bại quân của Quốc Dân Đảng

Khúc quanh lịch sử đưa đến chế độ cộng sản

*Mao Zedong 毛澤東 Mao Tse-tung (1893-†1976) gốc là phụ tá quản thủ thư viện, là thành viên thành lập đảng cộng sản Trung Hoa, năm 1921 tại Thượng Hải (Shanghai). Lúc mới thành lập họ liên kết với Quốc Dân Đảng(QDĐ) của Tưởng Giới Thạch để hoạt động. Mao theo chủ trương riêng dù áp dụng lý thuyết Mác-Lê. Mao tự ví mình như Tào Tháo và coi Tưởng Giới Thạch như Lưu Bị cho rằng mình và Tưởng là anh hùng trong thiên hạ, nhưng Mao sẽ đánh bại Tưởng như Lưu Bị thất bại dưới tay Tào Tháo trong thời Tam Quốc.

-Năm 1927 Mao về tỉnh Hồ Nam (Hunan) quê hương của ông, dựa vào lực lượng chính là nông dân liên kết với một số trí thức cũng như công nhân, chủ trương lấy nông thôn bao vây thành thị. Mao được bầu làm lảnh tụ của đảng CS Trung Hoa. Cuộc chiến Quốc Cộng của Trung Hoa càng ngày càng thuận lợi cho phe của Mao

- Năm 1947 Mao rút khỏi Diên An và nghĩ ra lối nghi binh, không xuất hiện trước công chúng cho đến tháng 5.1948 Mao thiết lập bộ tư lệnh Hồng Quân, cắt đứt mọi đường tiếp tế cho Bắc Kinh rồi chiếm Mãn Châu (Manzhou), Thiên Tân (Tientin)… Cuối cùng quân QDĐ của Tưởng Giới Thạch bị Hồng quân của Mao đánh bại trong trận Hoài Hải.. Đến ngày 22.01.1949 chính quyền QDĐ đầu hàng ở Bắc Kinh. Ngày 27.5.1949 Thượng Hải bị Hồng quân chiếm. Đầu tháng 5.1949 gia đình họ Tưởng và thân tín của chính quyền QDĐ cùng 1,5 triệu người bỏ lục địa chạy sang đảo Đài Loan/Taiwan[1]

Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa chọn Trường An (bây giờ Tây An) làm kinh đô. Tôn Dật Tiên chọn Quảng Châu (Guangzhou). Đời Mao chọn thủ đô Bắc Kinh (Peking) từ năm 1949 thành lập nước Trung Hoa CS ngày 01.10.1949 gọi là „Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa /Volksrepublik China“ đến nay đã được 60 năm. Mao đã trở thành một hoàng đế thế kỷ thứ 20 của Trung Hoa, không khác gì dưới thời Tần Thuỷ Hoàng!

Triều đại của Mao

-1950 đưa quân tham chiến tại Triều Tiên. Cải cách ruộng đất/ Bodenreform một cuộc cải cách tàn bạo, Mao ra lệnh giết hàng triệu địa chủ, phú nông. Cuộc cải cách đẫm máu kéo dài cho đến năm 1952. Theo tài liệu từ 3 đến 15 triệu bị kết tội „phản cách mạng“. Đây là những nạn nhân đầu tiên của cuộc đấu tranh giai cấp trong chế độ cộng sản Trung Hoa, năm 1951 đưa quân chiếm Tây tạng (Tibet)..

-1956 chủ trương „trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng/Hundert - Blumen Kampagne / Bách hoa tề khai, bách gia tranh minh/“ nghe qua hấp dẫn cho tự do phê bình, nhưng thực tế đó là cái bẫy Mao đưa ra để thanh trừng những thành phần có tư tưởng đối lập. Ai đi ngược lại giáo điều của Mao đều bị giết chết thảm thương, Mao còn tàn bạo hơn thời hoàng đế Tần Thủy Hoàng.

-1958 Mao ra lệnh thành lập „nhân công xã“ sống tập thể và phát động chiến dịch „Đại nhảy vọt/ Grosse Sprung nach vorn“ canh tân đất nước. Việc nầy giống như bắt con rùa phải chạy như con thỏ, hay „biến sỏi đá thành cơm“. Sinh hoạt ngành nông nghiệp theo truyền thống gia đình bị biến mất, các xã viên được trả công bằng sức mình đổi lấy một tô canh hay bộ quần áo lao động, làm việc tập thể không có đời sống riêng tư, phải ăn ngủ tại công trường nhà máy…Đạo đức của con người bị ảnh hưởng, vì cái bao tử bị hẹp lại. Mao chủ trương sử dụng dân số khổng lồ để đưa Trung Hoa thành một cường quốc sản xuất thép, nhanh chóng chuyển đổi từ một nền kinh tế chủ yếu nông nghiệp là chính, sang một xã hội công nghiệp cộng sản hiện đại. Chính sách này đã gây ra một đại thảm họa kinh tế, đưa đến nạn đói khủng khiếp nhất trong lịch sử Trung Hoa, khiến hơn 40 triệu người chết đói. Người ta ăn bất cứ thứ gì, hầu như nhà nào cũng có người chết. Xác chết nằm la liệt khắp nơi, người ta bắt đầu ăn thịt người, ngay cả người còn sống và thân nhân của mình"! Ngày nay sách giáo khoa gọi thời kỳ đó là "Ba năm thiên tai". Đến cuối năm 1958 kế hoạch của Mao được đánh giá sai lầm trong hàng ngũ đảng. Nhưng Mao tiếp tục mắc hàng loạt các sai lầm khác “trời không dung, đất không tha” từ cuộc Đại Nhảy vọt trong thời gian giữa 1958 và 1962. Đại Cách mạng Văn Hóa (CMVH) 1966-1976/ Grosse Proletarische Kulturrevolution. Mục đích của Mao khi đó là sử dụng CMVH để giành lại quyền kiểm soát đảng, vì quyền lực của Mao đã bị sút giảm -1966 Mao cho tổ chức đoàn Hồng Vệ Binh (HVB) để đem „ngọn đuốc cách mạng đến khắp nơi tại Trung Hoa và theo đuổi mục tiêu cách mạng đến cùng..“ Hồng Vệ Binh là thứ vũ khí của Mao trong cuộc Cách Mạng Văn Hoá (CMVH. Sau cuộc biểu tình ngày 18.8.1966, khởi động phong trào gây đau khổ tuổi nhục cho người dân Trung Hoa của thế kỷ thứ 20. Nhìn lại lịch sử trong cuộc cách mạng được gọi là „văn hoá“ của người không có văn hoá như Mao. Các nhà lãnh đạo văn hoá, các di sản văn hoá bị tấn công trước tiên. ). Hồng vệ binh đi phá phách, hò hét, rạch quần áo, cắt tóc người qua đường. Sách vở trong thư viện và tại tư gia bị tịch thu đem đi đốt. Các viện bảo tàng bị đóng cửa, các di tích lịch sử lâu đời bị phá phách… Một cuộc tàn phá lịch sử Trung Hoa giống như đời Tần Thuỷ Hoàng! Trong cuộc cách Mạng Văn Hoá, không những người ta chỉ tấn công đấu tố người ngoài, mà ngay trong đạo đức gia đình cũng bị phá huỷ, nhiều trường hợp xảy ra cảnh con chống lại cha mẹ, đấu tố người thân, gây cảnh đau lòng cho hàng triệu người. Con cái từ bỏ gia đình theo phong trào gia nhập HVB chống lại gia đình… Người ta ước tính có tới trăm triệu người trở thành nạn nhân bị tổn thương danh dự, hơn 30 triệu người bị giết. Các nhà văn viết về những thảm kịch gia đình xảy ra trong cuộc CMVH họ gọi đó là „nền văn học vết thương“ Các đồng chí một thời chiến đấu với Mao bị cách chức ám hại như: Lưu Thiếu Kỳ (Liu Shaoqi; 1898-†1969), Bành Đức Hòa (Peng Dehuai 1898-†1974)…. không ai dám lên tiếng phê phán cuộc Cách mạng VH. Mao dùng bàn tay của Giang Thanh (Jiang Qing 1914-†1991) như Võ Tắc Thiên ngày xưa lãnh đạo trong phong trào CMVH và nhóm thân cận là Vương Hồng Văn, Diêu Văn Nguyên và Trương Xuân Kiều thành Tứ Nhân Ban/Viererbande gây tang tóc cho dân tộc Trung Hoa…

Cho đến thời Đặng Tiểu Bình/Deng Xiaoping 鄧小平 (1904-†1997) làm cuộc cách mạng „Tứ Hiện Đại Hóa của Trung Quốc“ đã đưa Trung Hoa bước sang giai đoạn mới phát triển về kinh tế, nhưng vẫn đóng chặt cánh cửa tự do và nhân quyền. Nhưng niềm khao khát Dân chủ của nhân dân Trung Hoa họ phải tiếp tục trả bằng máu. Trong phong trào đông đảo sinh viên, công nhân tham gia biểu tình ở Thiên An Môn đòi hỏi tự do dân chủ, từ ngày 15.04.1989 đến 04.06.1989 dù chỉ là cuộc đấu tranh bất bạo động, đã bị Đặng Tiểu Bình ra lệnh cho Quân đội dùng xe tăng bắn giết. Hơn 7000 người bị giết, trên 10.000 bị thương và hàng chục ngàn bị bắt đánh đập tra tấn …(Hình tại Thiên an Môn)

Trung Hoa càng bành trướng tham vọng nhiều hơn nhưng thất bại. Họ đã gây ra ba cuộc chiến tranh biên giới (năm 1962 với Ấn Độ; 1969 với Liên Xô và 1979 với Việt Nam). Dân tộc Việt Nam không thể quên cuộc xâm lược tháng 2.1979 của Trung Hoa vào các tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam. Đảng cộng sản Trung Hoa là kẻ gây tội ác đối với người Việt chúng ta. Họ thực hiện mộng bá quyền xâm lăng vùng biển các nước ở Á Châu, đã chiếm các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Trong thời gian qua tàu Trung Hoa xâm nhập vùng biển của Việt Nam và bắt cóc đánh đập, cướp tài sản trên ghe của ngư dân đang đánh bắt cá trong lãnh hải Việt Nam và đòi tiền chuộc, đó là hành động hèn mọn của Hải quân Trung Hoa như bọn cướp biển.

Đảng cộng sản Trung Hoa đàn áp các dân tộc Tibet và Tân Cương (新疆 维吾尔 自治区) cấm hoạt động của môn phái Pháp Luân Công (法輪功 Fulun Gong) là môn thể dục dưỡng sinh "tu dưỡng cơ thể và tinh thần“. Cho đến nay có hơn 100.000 người thực tập Pháp Luân Công bị bắt nhốt vào các trại học tập cải tạo... Chỉ cần bị nghi ngờ là thành viên Pháp Luân Công là đã có thể bị bắt giam 3 năm trong các trại lao động mà không được xét xử, họ bị tra tấn dã man, báo chí Tây phương tường thuật có 3163 trường hợp chết vì tra tấn được ghi nhận và chứng minh, phỏng đoán có hơn 7000 người đã bị hành hạ đến chết. Chủ nghiã cộng sản không còn là THIÊN ĐÀNG, ngày nay thế giới đã chứng minh CS là điạ ngục của nhân loại, nếu ai còn sống dưới chế độ cộng sản độc tài. Giải Nobel Văn học 2009 được trao cho nữ văn sĩ bà Herta Müller gốc người Đức, sinh ra và trưởng thành tại Rumani. Qua những tác phẩm của Herta Müller là nhân chứng dưới chế độ cộng sản thống trị bởi hận thù, đối xử tàn ác và nhân phẩm con người, bị đe dọa. Bà Müller viết lên nỗi khổ đau của tất cả những người đã bị chế độ CS cưỡng đoạt tài sản, quyền sống và hạnh phúc… được Hàn Lâm Viện Thụy Điển trao giải thưởng văn chương.

Ngày nay thế giới phát triển về khoa học cũng như truyền thông cỡi mở. Trong khi đó tại Trung Hoa chính quyền tiếp tục bưng bít tội lỗi, những sai lầm của Mao để đánh bóng chế độ, xây lăng để thờ lạy Mao như một vị Thánh. (theo tài liệu CS Trung Cộng đã giết chết 65 triệu người vô tội).

Nguyễn Quý Đại
Theo Chim Việt Cành Nam
Tài liệu tham khảo

Sử Ký Tư Mã Thiên nhà XB Văn học Trung tâm văn hoá ngôn ngữ Đông Tây
Giang Thanh Mao Trạch Đông tình dục và quyền lực nguyễn vạn Lý NxB Đại Nam
Từ Hi Thái Hậu - Mông Bình Sơn NXB Xuân Thu
Lexikon der Geschicte NxB Facktum & Wikipedia (Hình trên internet)

[1] Tưởng Giới Thạch, Tống Tử Văn, và Khổng Tường Vi không những là kẻ thù của phe cộng sản, mà ngay cả Quốc dân đảng cũng căm thù ba người nầy, và họ là nguyên nhân đưa tới sự thất bại của quốc dân đảng TH. Tống Tử Văn là anh ruột Tống Mỹ Linh vợ Tưởng Giới Thạch, còn Khổng Tường Huy lấy Tống Ái Linh chị của Tống Mỹ Linh. Nhóm tam đầu chế hối mại quyền thế..làm suy yếu tiềm năng của QDĐ phải thua phe CS.Trong ba chị em họ Tống chỉ có Tống Khánh Linh vợ Tôn Dật Tiên được nhân dân Trung Hoa kính trọng

Một nữ sinh tử vong tại chỗ, hai nữ sinh đi cùng xe máy bị đa chấn thương nặng, đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Em Lê Thị Thanh Tuyền bị chấn thương sọ não, gãy vai, đa chấn thương, đang nằm mê man ở Bệnh viện Đa khoa Phú Yên – Ảnh: Duy Thanh

Nhân chứng cho biết ba nữ sinh bị công an truy đuổi trong khi công an nói vụ việc đang điều tra, chưa có kết luận.

Ngất lịm khi nghe hung tin

Trưa 29-3, chị Nguyễn Thị Tâm (41 tuổi, ở thôn Hội Cư, xã Hòa Tân Tây, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) ngất lên ngất xuống, trong khi chồng chị là anh Võ Văn Cường (44 tuổi) ngồi chết lặng như hóa đá. Họ không tin rằng đứa con gái út tên Võ Thị Thu Thảo (18 tuổi, học lớp 12A14 Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Tây Hòa) đã vĩnh viễn ra đi.

Nằm nhắm nghiền mắt, chị Tâm thều thào, vật vã: “Con dặn chị là sắp tới dẫn con vô Nha Trang để thi tốt nghiệp, thi đại học. Còn có mấy bữa nữa là thi rồi, sao con bỏ đi luôn vầy, Thảo ơi!”.

Thảo là vận động viên trong đội bóng chuyền của Trường THPT Lê Hồng Phong, tham dự Giải thể thao học đường tỉnh Phú Yên năm học 2014-2015 tổ chức tại TP Tuy Hòa.

“Đội của Thảo thi đấu không thành công nên cháu đã về nhà một, hai hôm trước. Trưa 26-3, Thảo xin tôi đi Tuy Hòa cùng bạn để cổ vũ cho đội bóng rổ của Trường THPT Lê Hồng Phong thi đấu. Nào ngờ đến 2g sáng 27-3 thì gia đình nhận được hung tin…”.

Trưa 29-3, nằm trên giường bệnh ở khoa ngoại chấn thương Bệnh viên Đa khoa Phú Yên với cánh tay phải bị bó bột do gãy xương, mặt có nhiều vết thương, nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Lan (cũng học lớp 12 Trường THPT Lê Hồng Phong, là VĐV môn bi sắt của trường) vẫn nhớ như in sự việc diễn ra tối 26-3.

“Tối đó tụi em đi uống nước với các thầy và bạn bè, khi về đến cổng trường Phân viện Ngân hàng Phú Yên thì mấy bạn rủ đi ăn tối. Bạn Lê Thị Thanh Tuyền (học sinh lớp 12 Trường THPT Lê Hồng Phong) đang chạy xe máy chở bạn Thảo, rủ em lên xe đi luôn. Em không có mũ bảo hiểm, nhưng nghĩ quán ăn ở đường Trường Chinh gần đó chừng hơn 100m nên cũng lên xe.

Vừa đi vài chục mét trên đường Trường Chinh thì thấy hai công an mặc áo màu xanh chạy môtô ngược chiều quay lại đuổi theo. Tuyền lo lắng quá đã chạy xe nhanh, còn xe công an thì bám theo phía sau. Khi đến ngã ba, Tuyền quẹo qua đường Phù Đổng thì xe lao lên lề, em bị rơi xuống, còn chiếc xe và hai bạn ấy thì lao vào và kẹt giữa bức tường với trụ điện…”.

Anh Võ Hoàng Long, giáo sinh đang thực tập tại Trường THPT Lê Hồng Phong, là một trong những nhân chứng, kể tối 26-3 sau khi uống nước trên đường Trường Chinh thì một số nữ sinh về nghỉ trước.

“Chỉ một thời gian ngắn sau tôi thấy xe máy của Tuyền chở ba chạy trước, phía sau là môtô của hai cảnh sát cơ động đang rượt theo. Tôi cùng với ba người bạn nữa lấy hai xe máy chạy theo, nhưng sau đó chỉ thấy môtô của hai cảnh sát cơ động chạy ngược lại. Chúng tôi đi tìm thì mới thấy ba nữ sinh gặp nạn”.

Gia đình đề nghị điều tra làm rõ

Chị Nguyễn Thị Tâm (nằm trên giường) ngất lịm trước cái chết đột ngột của con gái -

Nhìn con gái Lê Thị Thanh Tuyền bị chấn thương sọ não, gãy xương gò má làm khuôn mặt sưng to, biến dạng, gãy xương vai và các chấn thương phần mềm khác đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, chị Lê Thị Loan (39 tuổi, mẹ Tuyền) liên tục lấy tay áo lau nước mắt.

“Tại sao mấy cháu chỉ là nữ sinh mà công an lại rượt đuổi như tội phạm cướp giật để rồi xảy ra tai nạn khủng khiếp như vậy?” - chị Loan thổn thức.

Còn ông Nguyễn Văn Thành (46 tuổi, cha em Lan) bức xúc: “Con tôi và hai bạn của cháu có vi phạm pháp luật giao thông nhưng chỉ là chở ba, thiếu mũ bảo hiểm, sao công an không sử dụng biện pháp an toàn nào khác mà lại truy đuổi? Tôi yêu cầu cấp trên điều tra, giải quyết để chấm dứt tình trạng này vì quá nguy hiểm, quá đau đớn”.

Trao đổi với chúng tôi, đại tá Lương Tấn Dĩnh - trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Phú Yên - cho biết nguyên nhân vụ tai nạn trên được báo cáo là do “không làm chủ tốc độ, tự đâm xe máy vào tường”.

“Chúng tôi chưa nghe thông tin ba nữ sinh này bị công an, cảnh sát cơ động rượt đuổi" - đại tá Dĩnh nói. Đại tá Nguyễn Việt Hùng - trưởng Công an TP Tuy Hòa - nói rằng vụ việc đang được Công an TP Tuy Hòa thụ lý điều tra.

“Tôi có nghe gia đình nạn nhân nói chuyện các em bị công an truy đuổi nên bảo anh em phải điều tra kỹ lưỡng, khách quan, chặt chẽ vì mấy em bị thương còn đó, có nhân chứng cụ thể. Phải chờ kết luận điều tra thì mới khẳng định được” - ông Hùng cho biết.

Theo anh Võ Hoàng Long, rạng sáng 27-3 khi được Công an P.9 (TP Tuy Hòa) ghi lời khai nhân chứng, anh có nói ba nữ sinh bị môtô cảnh sát cơ động rượt đuổi trên đường Trường Chinh với tốc độ hơn 50km/giờ và khoảng cách giữa hai xe khoảng 100m, nhưng trong biên bản không thể hiện nên khi ký biên bản anh đã ghi rõ nội dung này vào gần chữ ký.

Không có quy định rượt đuổi người vi phạm giao thông

Đại tá Nguyễn Phi Lương - trưởng Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên - cho biết: “Không có quy định nào cho phép rượt đuổi người vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. Luật quy định đối với hành vi vi phạm mà đe dọa an toàn giao thông như lạng lách, đánh võng, không chấp hành lệnh dừng xe kiểm tra, thách thức lực lượng thi hành công vụ… thì công an phải bằng mọi cách kiềm chế và dừng những hành vi nguy hiểm đó. Biện pháp là phát loa yêu cầu dừng, bật tín hiệu ưu tiên…

Trường hợp chở ba, không đội mũ bảo hiểm thì không phải là lỗi vi phạm đe dọa an toàn giao thông, nhưng cần phải xử phạt để răn đe. Tuy nhiên, nếu người vi phạm những lỗi này không chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng dừng xe để xử lý, mà tăng tốc bỏ chạy, thì khi đó có nguy cơ gây mất an toàn giao thông, là nguồn nguy hiểm cho xã hội, thì lực lượng chức năng phải có biện pháp ngăn chặn.

“Trong trường hợp này, lực lượng chức năng được quyền tăng tốc theo và thực hiện biện pháp ngăn chặn bằng cách phát loa yêu cầu dừng xe, phát còi hụ hoặc dùng tín hiệu khác như dùng gậy giao thông, thổi còi… để yêu cầu người vi phạm giảm tốc độ, dừng xe” - đại tá Lương nói.

Duy Thanh
Theo Tuổi Trẻ

(PetroTimes) - Sau vụ ngăn cản thân nhân các liệt sỹ Gạc Ma tưởng niệm ở tượng đài Lý Thái Tổ thì một lần nữa, một số thành viên nhóm DLV lại lợi dụng vấn đề mà người dân đang quan tâm để phục vụ cho mục đích của mình.


Khoảng 14h ngày 29/4, tại tượng đài Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) xuất hiện một nhóm người với băng rôn, khẩu hiệu ghi dòng chữ “chặt hạ cây xanh là huỷ hoại môi trường”, “chúng tôi yêu cây”, “xử lý nghiêm những người đứng sau việc tàn sát cây xanh”; “hãy cùng chúng tôi cứu cây xanh”…

Một số thành viên trong cuộc tuần hành hôm nay đã có mặt tại đây cũng là những người đã tụ tập tại tượng đài Lý Thái Tổ ngăn cản việc đặt vòng hoa tưởng niệm các chiến sỹ hy sinh trong vụ đánh chiếm đảo Gạc Ma vào đầu tháng 3 vừa qua.

Sau khi tụ hợp, những người này gương cao băng rôn đi dọc đường Đinh Tiên Hoàng vòng quanh hồ Hoàn Kiếm. Họ vừa đi vừa hô khẩu hiệu “xử lý người chỉ đạo tàn sát cây xanh - chúng tôi yêu cây xanh”.

Trong số những người này có cả người tàn tật đi xe lăn, người mặc áo tu hành.


Việc những người này biểu tình khiến tuyến đường vòng quanh hồ Hoàn Kiếm bị ùn tắc nghiêm trọng. Sau gần 2 giờ đồng hồ tụ tập, nhóm này tự giải tán. Lực lượng chức năng cũng có mặt nhưng chỉ phân luồng giao thông, giữ an ninh trật tự.

Nhóm biểu tình này thu hút sự chú ý của rất nhiều người tham gia giao thông, lẫn người dân quanh khu vực. Rất nhiều người hiếu kỳ cũng đi theo đoàn quay phim, chụp ảnh…

Vụ việc Hà Nội chặt hạ cây xanh hiện vẫn đang chờ các cơ quan chức năng giải quyết. Trong khi các cơ quan thông tấn báo chí, lãnh đạo thành phố đã thể hiện quyết tâm điều tra vụ việc đến cùng thì những hành động của các DLV là hoàn toàn không cần thiết.


Trong bối cảnh Thủ đô Hà Nội đang làm tất cả để đảm bảo cho một Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới 132 diễn ra tốt đẹp, tạo ra hình ảnh thân thiện của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế thì những việc làm của nhóm DLV là rất phản cảm.

Xem ra, sau vụ ngăn cản thân nhân các liệt sỹ Gạc Ma tưởng niệm ở tượng đài Lý Thái Tổ thì một lần nữa, DLV lại lợi dụng vấn đề mà người dân đang quan tâm để phục vụ cho mục đích của mình.

Nhóm phóng viên (tổng hợp)
Theo PetroTimes

Ảnh chụp bài gốc đã bị xóa phía dướiCuộc tuần hành 'Vì cây xanh' hôm 29/3/2015 có sự tham gia của hàng trăm người dân, theo nhà quan sát từ Hà Nội.

Một cuộc tuần hành vì cây xanh với hàng trăm người xuống đường, tham gia ở trung tâm thành phố Hà Nội diễn ra sáng ngày Chủ Nhậ là một kết quả 'hai bên cùng thắng' giữa dân và chính quyền, mặc dù bên phía chính quyền lẽ ra có thể đã 'thắng đậm hơn nữa', theo ý kiến một nhà quan sát từ Việt Nam.

Trao đổi với BBC sau khi tham dự cuộc tuần hành 'Vì cây xanh' (Greenwalk) ở quanh Hồ Gươm, Hà Nội hôm 29/3/2015, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Phản biện Độc lập (IDS đã tự giải thể) nói:

"Tôi nghĩ rằng thực sự những người đi diễu hành chỉ muốn hai bên cùng thắng. Lẽ ra chính quyền còn có thể thắng đậm hơn nữa, nếu mà có lực lượng công an giữ trật tự, dẹp đường, hướng dẫn cho người dân và dẹp những cái xe ra rả hô hào những khẩu hiệu rất cũ rích.

   Tôi nghĩ rằng thực sự những người đi diễu hành chỉ muốn hai bên cùng thắng. Lẽ ra chính quyền còn có thể thắng đậm hơn nữa, nếu mà có lực lượng công an giữ trật tự, dẹp đường, hướng dẫn cho người dân và dẹp những cái xe ra rả hô hào những khẩu hiệu rất cũ rích

TS. Nguyễn Quang A
"Lần này không những chỉ có mấy cái xe của cảnh sát, mà cả một hệ thống loa của chính quyền địa phương khắp xung quanh, treo ở các cây cũng như các góc đường, thì cũng đều hô hào rằng người dân đừng có tham gia vào.

"Giá mà họ bỏ những chuyện đấy, giá mà họ hỗ trợ, tạo điều kiện cho cuộc diễu hành được tiến hành tốt hơn, thì phần thắng của họ (chính quyền) sẽ cao hơn rất nhiều.

"Và thực sự tôi chúc cho chính quyền và tôi mong muốn là chính quyền hãy hành xử như thế, bởi vì như thế là tốt cho chính quyền," Tiến sỹ Quang A nói.

Hôm Chủ Nhật, một nhà hoạt động xã hội ở Hà Nội, blogger JB Nguyễn Hữu Vinh thuật lại với BBC về không khí cuộc diễu hành bảo vệ môi trường và phản đối chặt cây xanh ở Hà Nội của người dân hôm 29/3.

Ông Vinh nói:"Sáng nay, có rất đông đảo con số theo tôi ước tính khoảng gần 500 người đã tập trung ở Bờ Hồ Hoàn Kiếm, tuần hành khoảng một vòng ở đó đến kết thúc là ở Tượng đài Lý Thái Tổ để tuần hành và biểu dương khí thế của nhân dân phản đối việc chính quyền Hà Nội đã chặt cây vô tội vạ và chặt cây xanh thời gian vừa qua, trong đề án '6.700 cây bị chặt hạ' của họ.

"Số lượng người tập trung hôm nay khá là đông đảo và người ta cầm trên tay những biểu ngữ là 'Không được chặt cây', 'Chặt cây là tội ác', và 'Phải bảo vệ sự sống', 'Bảo vệ môi trường', cũng như là tất cả những người đó đi diễu hành trên phố rất trật tự."
Theo ông JB Nguyễn Hữu Vinh cuộc tuần hành này đã diễn ra 'khá thành công', từ góc nhìn của một người tham gia cuộc xuống đường vì môi trường.

Ông nói: "Theo đánh giá của cá nhân tôi thì đó là một cuộc diễu hành, tuần hành khá thành công và cũng như khá hài lòng với tất cả."

'Can thiệp nhất định'

Tuy nhiên, ông Vinh cũng cho biết chính quyền cũng đã có một số sự can thiệp nhất định với cuộc tuần hành.

   Công an dùng nhiều xe của họ, xe đặc chủng, các xe có gắn các loa phát thanh yêu cầu giải tán, yêu cầu này khác, như với các cuộc tập trung khác, và họ cũng có những lời lẽ khá là căng thẳng, yêu cầu rằng là không được tập trung, để bảo vệ Hội nghị Quốc hội Quốc tế nọ kia

Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh
Blogger cho biết thêm:

"Công an dùng nhiều xe của họ, xe đặc chủng, các xe có gắn các loa phát thanh yêu cầu giải tán, yêu cầu này khác, như với các cuộc tập trung khác, và họ cũng có những lời lẽ khá là căng thẳng, yêu cầu rằng là không được tập trung, để bảo vệ Hội nghị Quốc hội Quốc tế nọ kia...

"Thế nhưng người dân người ta vẫn ý thức vấn đề bảo vệ môi trường và cây xanh của mình, họ vẫn tuần hành rất trật tự và đồng thời biểu hiện ý chí của mình ra bằng hành động của họ, bằng những câu khẩu hiệu là không được chặt cây xanh."

Theo quan sát của ông Vinh, công an đã không có những hành động can thiệp được cho là 'phản cảm' như trong các cuộc biểu tình, tuần hành chống Trung Quốc của người dân ở Hà Nội trước đây.

Tuy nhiên, vẫn theo blogger này, chính quyền cũng đã có một số động tác can thiệp kín trước khi sự kiện cuộc tuần hành hôm Chủ Nhật diễn ra.

Ông nói: "Một số người cũng cho biết rằng rất nhiều người bị canh gác, rồi bị theo dõi này khác ở gia đình, ở một số nơi...

Một người tuần hành kêu gọi cứu cây xanh và cứu môi trường của Thủ đô Hà Nội.

"Tuy nhiên, kết quả cuối cùng là người dân vẫn tuần hành xung quanh Bờ Hồ và tập trung cuối cùng ở Tượng đài Lý Thái Tổ, để cùng nhau mặc niệm những nạn nhân vừa bị tai nạn ở Hà Tĩnh và cũng như là người ta thể hiện ý chí với nhau, vấn đề là bảo vệ môi sinh, môi trường, cũng như phản đối vấn đề chặt cây xanh của Hà Nội," nhà báo độc lập nói với BBC.

Cũng hôm Chủ Nhật, khi được hỏi vì sao lãnh đạo đảng và chính quyền Hà Nội, như trực tiếp Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, đã có lên tiếng về vụ dự án được gọi là 'thay thế cây xanh' vừa qua, mà người dân vẫn tiếp tục xuống đường tuần hành, và họ sẽ có thể quyết định khi nào thì thôi tuần hành, Tiến sỹ Nguyễn Quang A nêu quan điểm:

"Cái này thì khó mà có thể nói trước được, tôi nghĩ rằng chính quyền Hà Nội cũng có một vài dấu hiệu, nhưng những dấu hiệu đấy trong thực tâm nó như thế nào thì còn rất là khó đánh giá.

"Nhưng với chuyện mà Đại học Lâm nghiệp, ông Hiệu trưởng Đại học Lâm nghiệp, cũng rất may là ông ấy đưa một công văn ra cho công chúng, để có thể công chúng đọc được, thì thấy rằng hành xử tôi nghĩ là hết sức là dại về phía chính quyền.

"Và cân nhắc những hành động như ai nói là có vẻ 'là được' và thực tiễn mà tôi đánh giá rằng rất kém, thì việc đánh giá của người dân cũng còn phải cân nhắc chán, và tôi nghĩ rằng người dân người ta sẽ luôn luôn dựa vào các hành động chứ không phải dựa vào các lời nói," nhà quan sát nói với BBC từ Hà Nội.

'Không có ai xúi giục tuần hành ở HN'30 tháng 3 2015 Cập nhật lúc 02:23 ICT

Cuộc tuần hành 'Vì cây xanh' ở Hồ Gươm hôm 29/3/2015 không phải là do ai 'xúi giục' mà xuất phát từ 'tấm lòng' của người dân với Thủ đô, theo một blogger từ Hà Nội.

Trao đổi với BBC hôm Chủ Nhật sau khi tham dự cuộc tuần hành, ông JB-Nguyễn Hữu Vinh, nhà báo độc lập, nói:

"Tôi không thấy có lời kêu gọi từ đâu, mà tôi chỉ thấy ở trên mạng Internet người ta có những tự phát người ta kêu gọi lẫn nhau trong nhóm bảo vệ 6.700 cây xanh, rồi một số diễn đàn.

   Công an dùng nhiều xe của họ, xe đặc chủng, các xe có gắn các loa phát thanh yêu cầu giải tán, yêu cầu này khác, như với các cuộc tập trung khác, và họ cũng có những lời lẽ khá là căng thẳng, yêu cầu rằng là không được tập trung, để bảo vệ Hội nghị Quốc hội Quốc tế nọ kia...

Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh
"Và đặc biệt chính từ tấm lòng của người dân người ta uất ức với những vấn đề như vậy mà người ta tập trung thôi, chứ không thấy nhóm hội nào và hội đoàn nào có kêu họi hoặc phát động vấn đề tuần hành như ngày hôm nay."

'Vẫn bị theo dõi'

Mặc dù không thấy có sự bắt bớ công khai người đi tuần hành, theo blogger này, chính quyền và công an, an ninh đã có một số 'can thiệp' nhất định.

Ông Vinh nói: "Công an dùng nhiều xe của họ, xe đặc chủng, các xe có gắn các loa phát thanh yêu cầu giải tán, yêu cầu này khác, như với các cuộc tập trung khác, và họ cũng có những lời lẽ khá là căng thẳng, yêu cầu rằng là không được tập trung, để bảo vệ Hội nghị Quốc hội Quốc tế nọ kia...

"Thế nhưng người dân người ta vẫn ý thức vấn đề bảo vệ môi trường và cây xanh của mình, họ vẫn tuần hành rất trật tự và đồng thời biểu hiện ý chí của mình ra bằng hành động của họ, bằng những câu khẩu hiệu là không được chặt cây xanh...

"Một số người cũng cho biết rằng rất nhiều người bị canh gác, rồi bị theo dõi này khác ở gia đình, ở một số nơi...", ông nói thêm với BBC.

Theo BBC

Written By BTV VANEWS on Chủ Nhật, ngày 29 tháng 3 năm 2015 | 23:30

Người dân Hà Nội đổ về khu vực hồ Gươm sáng 29/3/2015 để tham gia tuần hành bảo vệ cây xanh.


Vào lúc gần 10 giờ sáng Chủ Nhật 29 tháng 3, tại Hà Nội lại diễn ra cuộc diễu hành để yêu cầu chính quyền thành phố làm rõ việc đốn hạ 6.700 cây xanh mặc dù UBND thành phố Hà Nội vừa cho biết sẽ tạm ngưng sau khi người dân phản ứng quyết liệt kế hoạch này.

Hơn ba trăm người tập trung tại đài phun nước gần tòa nhà Hàm Cá Mập để đi vòng quanh bờ hồ. Công an và an ninh dày đặc nhưng không có bất cứ diễn biến đàn áp nào xảy ra ngoại trừ xe phóng thanh chạy dọc theo đám đông để phát lời kêu gọi giải tán.

Anh Bạch Hồng Quyền có mặt từ rất sớm tại bờ hồ cho biết:

Chung quanh bờ hồ hiện đang có rất đông công an và an ninh các thứ thường phục và sắc phục. Các xe giao thông thì họ đi vòng quanh bắc những cái loa công suất lớn để họ át đi những tiếng hô phản đối chặt cây của người yêu cây chủ yếu là những sinh viên trẻ và những người dân yêu chuộng cây cối.

Vào lúc 10 giờ sáng, chị Thảo Teresa có mặt tại cuộc diễu hành lo ngại khi an ninh và công an sắc phục tiến gần đám đông, chị cho biết:

Hiện giờ tôi đang ở Hồ Gươm đối diện với tượng đài Lý Thái Tổ. Hiện tại có khoảng vài trăm người đang tuần hành quanh bờ hồ để phản đối vấn đề chặt cây, hủy hoại môi trường của nhà cầm quyền Hà Nội. Hiện tại thì an ninh thường phục sắc phục và bắt xe rất là đông và có thể họ sẽ đàn áp vì có dấu hiệu đang đuổi đang xô xát. Rất nhiều an ninh sắc phục dí máy quay vào mặt từng người và chúng tôi đang lo là có sự đàn áp. Anh cũng nghe họ đang mở loa có công suất lớn để áp đảo chúng tôi.

Rất đông sinh viên học sinh và người dân thủ đô tham gia cuộc diễu hành. Vào lúc 10 giờ 40 một đoàn khác xuất phát từ Phú Gia cũng tiến vể bờ hồ và hai nhóm sẽ cùng hòa lại với nhau khiến con số tăng lên hàng ngàn người.

Một sinh viên tham gia diễu hành cho biết cảm tưởng của mình:

Thưa anh cảm tưởng của giới trẻ sinh viên chúng em thì rất là phản đối việc chặt cây xanh hết sức là vô lý và đi ngược lại nguyện vọng người dân của chính quyền Hà Nội. Không còn là phản đối chặt cây nữa mà phản đối đòi minh bạch trong việc chặt cây, minh bạch hóa những ai sai phạm. Chặt cây mục đích gì, phục vụ cho ai?

Lúc 11 giờ vẫn không có cuộc đàn áp hay xô xát nào xảy ra. Chị Nguyễn Thúy Hạnh nhận xét tâm trạng của số anh chị em tham gia diễn hành hôm nay với sự hứng khởi:

Nếu như lần trước thắp nhang tưởng niệm hoặc biểu tình chống Trung Quốc thì không khí rất căng thẳng. Tâm lý căng thằng vì thái độ lực lượng an ninh thì tự nhiên mình cảm thấy căng thẳng dẫu là mình quyết tâm. Hôm nay thì thấy rất thoải mái và nếu như có bị bắt thì cũng không có vấn đề gì cả. Rất nhiều khuôn mặt trẻ và tất cả các bạn ấy đều hào hứng tham gia. Lực lượng an ninh cũng không làm được gì hơn ngoài việc yêu cầu giữ trật tự và nếu ai chống lại sẽ bị xử lý. Nhưng àm cũng chỉ nói thế thôi ạ.

Khi được hỏi các dư luận viên trước đây vẫn thường xuất hiện phá rối trong các cuộc tập trung diễu hành hay tưởng niệm có ai ra bờ hồ hôm nay hay không, chị Nguyễn Thúy Hạnh cho biết:

Những lần trước bọn tôi bị dư luận viên xúc phạm, sỉ nhục trước ống kính quay của lực lượng an ninh thì hôm nay họ chỉ dừng lại nói một câu rồi chạy mất như ăn trộm. Dư luận viên Quang Trần Nhật phóng xe máy đi qua anh ấy dừng lại anh ấy nói là “người ta dừng chặt cây rồi còn ra đây làm gì?” Nói xong câu đấy là phóng xe đi. Nguyễn  Chí Tuyến chạy theo giữ chặt xe của anh ấy lại nói là đứng lại để đối thoại thì anh kia cố chạy thoát! Dư luận viên hôm nay không còn được vênh váo như mọi khi nữa, đó là một đổi mới trong cuộc tuần hành hôm nay!

Cuộc diễu hành chấm dứt vào lúc 12 giờ trưa được mọi người chia sẻ trong niềm phấn khích cao độ khi tiếng nói của người dân được công khai giữa lòng thủ đô mà không có bất cứ một sự cố đáng tiếc nào.

Mặc Lâm
phóng viên RFA
Theo RFA


Không khí càng ngày càng nóng lên, lượng người tập trung tham gia đông đảo. Nhiều câu khẩu hiệu ý nghĩa, ngộ nghĩnh xuất hiện ở khắp nơi.bieutinh3.jpg

bieutinh2.jpg

bieutinh1.jpg

https://www.danluan.org/files/u5487/bieutinh123.jpg

10h buổi tuần hành diễn ra suôn sẻ và hầu như không có đàn áp. Theo tin CTV Dân Luận nhận được lượng người tham gia đang ngày càng kéo tới đông đảo. Buổi diễu hành đang thu hút rất nhiều người dân xung quanh và khách du lịch đi đường.

11053435_402301649949159_6997242647320854703_n.jpg9h50 Buổi tuần hành bắt đầu diễn ra. Đoàn người đang hướng đến đền Ngọc Sơn.
Những chiếc áo, băng rôn kèm thông điệp cứu lấy cây xanh của các bạn trẻ
Lúc 9h30 các bạn trẻ và người dân tập trung càng ngày càng đông.FB Bạch Hồng Quyền

Quang cảnh xung quanh bờ hồ lúc 9h20:

Ảnh FB Trần Việt Anh


Có cả xe phá sóng. Tình hình xung quanh có vẻ yên ắng, rất đông CA, an ninh mặc sắc phục chốt xung quanh đảm bảo an ninh trật tự


Ảnh FB Bạch Hồng Quyền

Vào lúc 9h sáng từ FB Mai Thanh cho biết lực lượng CA an ninh đứng chốt canh đông đảo xung quanh bồ hồ Hoàn Kiếm.
An ninh công an được huy động đôn đảo tại bờ hồ. Ảnh FB Mai Thanh


 
Top ↑ Copyright © 2011. Tiếng Chim Việt - All Rights Reserved
Welcome to Tiếng Chim Việt